Zprostředkování dotace

Václavské náměstí 828/23
, 110 00 Praha

Popis

Nabízíme zvýhodněné cenové podmínky a VIP přístup pro zájemce o čerpání z dotačních titulů. Od konzultace projektového záměru až po zpracování a podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh.To vše za 0,- Kč. Platíte až v okamžiku, kdy je projekt schválen a dotace přidělena.

Aktuální výzvy Národní sportovní agentury

1) Program Nadregionální sportovní infrastruktura - výzva 14/2023

·      Příjem žádostí: 1.10.2023 – 30.11.2023, výzva kolová.

·      Alokace výzvy: 139 mil. Kč.

2) Program Standardizovaná infrastruktura - výzva 13/2023

·      Příjem žádostí: 1.10.2023 – 31.10.2023, výzva kolová.

·      Alokace výzvy: 610 mil. Kč.

3) Program Regiony (ÚSC, SK/TJ) - investice nad 10 mil. Kč - Výzva 12/2023

·      Příjem žádostí: 1.10.2023 – 31.10.2023, výzva kolová.

·      Alokace výzvy: 200 mil. Kč.

4) Program Regiony (ÚSC, SK/TJ) – investice do 10 mil. Kč - Výzva 11/2023

·      Příjem žádostí: 1.10.2023 – 31.10.2023, výzva kolová.

·      Alokace výzvy: 105 mil. Kč.

5) Neinvestiční výzva 4/2023 - Můj klub 2023 – Pohyb a zdraví – 2. kolo

·      Příjem žádostí: do 9.10.2023, výzva nesoutěžní

·      Alokace v...

Galerie

Adresa

Časově omezená nabídka

Kč0,00 sleva

Kontakty