Zprostředkování dotace

Václavské náměstí 828/23
, 110 00 Praha

Popis

Nabízíme zvýhodněné cenové podmínky a VIP přístup pro zájemce o čerpání z dotačních titulů.

Od konzultace projektového záměru až po zpracování a podání žádosti o dotaci včetně všech povinných příloh.

To vše za 0,- Kč. Platíte až v okamžiku, kdy je projekt schválen a dotace přidělena.

 

Aktuální výzva Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I. 

·      Zahájení příjmu žádostí: 3. 7. 2023, průběžný

·      Příjem žádostí do: 2. 11. 2023, 23:59 hodin

·      Dotace na projekt: min. 250 tis. Kč – do výše de minimis (max. 200 000 EUR za 3 účetní období)

·      Celková alokace: 500 mil. Kč

·      Financování dotace: zpětně po ukončení projektu

·      Místo realizace projektu: Území České republiky, kromě území hl. m. Prahy

Podpora nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou ve společnosti zajistit výrazný posun v digitalizaci prostřednictvím například podpory automatizace, digitalizace dat a efektivnějšího propojení a řízení firemních procesů.

Oprávněný žadatel:

·       malý, střední podnik (do 250 zaměstnanců)

·       osoba (právnická nebo fyzická), kte...

Adresa

Časově omezená nabídka

Kč0,00 sleva

Kontakty